Logo Kinepraktijk Meireleire
kinepraktijkmeireleire
 
       
wie zijn wij? Contact Kinesitherapie Kinetec Pedicure Links

Contact

 

 

Het doel van deze therapie is de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), of elke belemmering van een normale ademhaling ongedaan te maken. Een normaal ademhalingspatroon nastreven en de patiënt leren zijn ademhaling onder controle houden is tevens een doelstelling.

Ademhalingsoefeningen, leren ophoesten van slijmen, de borstkas mobiliseren, het longweefsel weer ontplooien, drainagehoudingen aanleren zijn hier de voornaamste taken van de therapeut.

Pneumonie, bronchitis, mucoviscidose, astma, pre- en postoperatieve zorgen bij een thoraxoperatie zijn mogelijke indicaties.

Ademhalingskine wordt ook uitgevoerd bij zuigeling met bronchitis , bronchiolitis, ...

Intrapulmonale percussieventilatie (ipv)

Intrapulmonale percussieventilatie is een hoogfrequente behandelingsmethode voor zowel acute als chronische pulmonale aandoeningen van obstructieve of restrictieve aard, onafgezien van leeftijd en medewerking van de patiënt. We hebben hierbij zowel een mobiliserend als drainerend effect.

Praktisch gezien worden mogelijke verklevingen losgemaakt, de ventilatie verhoogd en het sputum gedraineerd. Dit natuurlijk in combinatie met onze klassieke ademhalingskine. Want het is belangrijk dat onze patiënt ook buiten de praktijk goed kan ademen en draineren.

Want hoesten is vandalisme voor de longen!!

ipv

 

Deze methode laat toe om een opeenvolging van percussies (kleine luchtvolumes) toe te voegen aan de spontane ademhaling van de patiënt en turbulenties in de longen te creëren. Dit alles gebeurt via een open ademhalingscircuit dat voorzien is van een aërosolgenerator. Daar het een open circuit is, is er een voortdurend contact tussen de intrapulmonaire gassen en de atmosferische druk.

Door de herhaalde pulsatieve inflows vullen de longen zich met bevochtigde lucht en wordt er in de onderste luchtwegen een druk opgebouwd. De inwendige luchtdruk stijgt en er ontstaat een tegendruk op de venturibuis waardoor de luchtaanzuiging vermindert. Wanneer de druk in de olw gelijk is aan de druk in de venturibuis of deze druk overtreft is er geen aanzuiging meer. De stroomrichting van het gas keert nu om. In de luchtwegen is een gasevenwicht bereikt en het volume neemt niet meer toe.

Door de volledige pneumatische terugkoppeling wordt hyperinflatie van de longen vermeden. Dit resulteert in een betere gasuitwisseling en een verminderd risico op schade aan het weefsel door plotse hoge drukverschillen. Door dit proces zal het beademingsvolume zich altijd aanpassen aan eventuele veranderde luchtweg / longeigenschappen.

Doel:

1.vergemakkelijken van de drainage van bronchiale en perifere secreties.


We starten aan een hoge frequentie (300-350) kleine volumes werken zo op de periferie. Secreties worden losgemaakt: de ontklevingsfase.
Hoe hoger de frequentie, hoe meer turbulenties optreden ter hoogte van de alveolen. Er is meer agitatie en daardoor meer moleculaire beweging, zodat meer moleculen O² in contact komen met de alveolaire membraan. De arteriële zuurstofspanning zal stijgen.

Daarna laten we de frequentie dalen: verzamelfase: we werken op de longcompliance en zo het recruteren van longgebied. Longcompliance is de maat van de pulmonale rekbaarheid of de transpulmonale druk nodig om de long met een bepaald volume uit te zetten.

Ten slotte aan lage frequentie (200-250) grote volumes werken zo op de middelgrote en de grote luchtwegen: de secreties worden geëvacueerd : evacuatiefase.

 

2. recrutering van longgebied.


De hoeveelheid gezond longgebied uitbreiden of herwinnen. Tijdens de percussies wordt in de longen een constant drukniveau behouden. Dit betekent dat de luchtwegdruk niet tot de atmosferische druk daalt en de luchtwegen opengehouden worden. We spreken van een oscillerende PEEP (positive end –expiratory pressure) Deze vorm van PEEP, waarbij het expiratoire positieve drukplateau oscilleert zorgt ervoor dat secreties losgetrild worden van de wand en er luchtdoorgang ontstaat. Door de mobilisatie van secreties (direkte ventilatie) en door een collaterale alveolaire ventilatie (indirekte ventilatie) kunnen zo atelectatische alveolen worden gerecruteerd met een verbeterde gasuitwisseling tot gevolg

 

3.verbetering van de gasuitwisseling:

door vergroot contactoppervlak

4. actie op de bronchiale-, pulmonaire-, en lymfecircuit:

opwekken van vasculair peristaltisme tgv de hoogfrequente drukverschillen.

 

IPV is een behandelingstoestel waarbij we de parameters zo kunnen instellen dat we beroep doen op convectie (= de eliminatie van CO2 uit de longperiferie naar de buitenwereld) welke gevolgd wordt door diffusie (= de aanvoer van O² vanuit de buitenwereld naar de alveolo-capillaire membraan).


Deze twee vormen van gasuitwisseling volgen elkaar op (diffusie volgt op convectie). Binnen de ademhalingstherapie dient men deze opeenvolging ook steeds voor ogen te houden. Uit de interne structuur van de longen kunnen we immers afleiden dat als de luchtwegen vernauwd zijn door bv secreties, bronchospasmen of als de lucht de perifere longdelen niet kan bereiken als gevolg van hypoventilatie de CO² de longen onmogelijk kan verlaten. Dit houdt eveneens in dat O² moeilijk in de alveolen geraakt.

 

info@kinepraktijkmeireleire.be - gasmeterstraat 41 - 9100 sint-niklaas - 03/776.93.23